Domovská » Psychologické poruchy » Psychologická léčba traumatu

  Psychologická léčba traumatu

  Léčba psychického traumatu bude záviset na závažnosti dopadu způsobeného na jednotlivce, ale obecně se provádí psychoterapií, prostřednictvím rozhovorů o subjektu, tzv. Odolnosti.

  V některých případech mohou být předepsány léky, které snižují úzkost, bojují proti depresi a pomáhají vám lépe spát.

  Tento typ léčby by měl být prováděn na všech jednotlivcích, kteří utrpěli nějaký druh fyzické nebo emoční agresivity, i když jsou příznaky velmi mírné..

  Pokud neposkytne adekvátní léčbu psychického traumatu, může to vést k tomu, že jednotlivec bude mít problémy s mezilidskými vztahy po celý život. To může mít nepříjemné následky, jako je přehnaná nedůvěra, která vás může osobně a profesionálně ovlivnit.

  Příkladem situací, které mohou vyvolat psychologické trauma, je oddělení od rodičů, zrada, násilný útok, únos, fyzická agrese, šikana a vážné dopravní nehody..