Domovská » Obecná praxe » Transplantace dřeně, co to je a možná rizika a komplikace

  Transplantace dřeně, co to je a možná rizika a komplikace

  Transplantace kostní dřeně je terapeutická strategie široce používaná v případě nemocí, které mají vliv na krvinky, jako je lymfom a leukémie, u nichž je kostní dřeň nedostatečná, tj. Nemůže správně plnit svou funkci produkce krevních buněk a imunitního systému, jako jsou červené krvinky, krevní destičky, lymfocyty a leukocyty.

  Kostní dřeň je tvořena hematopoetickými kmenovými buňkami neboli CTH, které jsou ve skutečnosti zodpovědné za produkci krve a imunitních buněk. Transplantace kostní dřeně se tedy provádí s cílem nahradit vadnou kostní dřeň zdravou za funkční HSC..

  Existují 2 hlavní typy transplantace kostní dřeně, které zahrnují:

  • Autologní transplantace kostní dřeně: zdravé buňky jsou z pacienta odstraněny před zahájením léčby chemoterapií nebo ozářením a po ošetření jsou injikovány zpět do těla, aby se umožnilo vytvoření zdravějších buněk. Pochopte, jak se provádí vlastní transplantace.
  • Alogenní transplantace kostní dřeně: buňky, které mají být transplantovány, jsou odebrány od zdravého dárce, který musí podstoupit speciální krevní testy, aby byla zajištěna kompatibilita buněk, a transplantovány do kompatibilního pacienta.

  Kromě těchto typů transplantací existuje nová technika, která umožňuje skladování kmenových buněk z pupečníkové šňůry dítěte a může být použita k léčbě rakoviny a jiných zdravotních problémů, které se vyskytují v průběhu života dítěte nebo jiné kompatibilní osoby..

  Jak se transplantace provádí 

  Transplantace kostní dřeně je postup, který trvá přibližně 2 hodiny a je prováděn chirurgickým zákrokem s celkovou nebo epidurální anestézií. Transplantace se provádí odebráním kostní dřeně z kostí kyčle nebo kosti hrudní kosti od zdravého a kompatibilního dárce..

  Poté se odstraněné buňky zmrazí a uloží, dokud příjemce neukončí chemoterapii a ozařování, jejichž cílem je zničit maligní buňky. Nakonec se do krve pacienta vstříknou zdravé buňky kostní dřeně, aby se mohly množit, nahrazovat zhoubné buňky a produkovat krevní buňky..

  Kompatibilita kostní dřeně

  Kompatibilita transplantace kostní dřeně by měla být posouzena, aby se předešlo riziku odmítnutí a závažným komplikacím, jako je vnitřní krvácení nebo infekce. Za tímto účelem musí případný dárce kostní dřeně provést odběr krve ve specializovaném centru, jako je INCA, které má být vyhodnoceno. Pokud dárce není kompatibilní, může zůstat v seznamu údajů, které mají být předány jinému kompatibilnímu pacientovi. Zjistěte, kdo může darovat kostní dřeň.

  Normálně je proces posuzování kompatibility kostní dřeně zahájen u sourozenců pacienta, protože s větší pravděpodobností mají podobnou kostní dřeň a poté jsou rozšířeny na národní seznamy údajů, pokud sourozenci nejsou kompatibilní.

  Rizika transplantace kostní dřeně

  Mezi hlavní rizika nebo komplikace spojené s transplantací kostní dřeně patří:

  • Anémie;
  • Vodopády;
  • Krvácení v plicích, střevech nebo mozku;
  • Poranění ledvin, jater, plic nebo srdce;
  • Závažné infekce;
  • Odmítnutí;
  • Nemoc štěpu proti hostiteli;
  • Reakce na anestezii;
  • Opakování nemoci.

  Komplikace při transplantaci kostní dřeně jsou častější, když dárce není zcela kompatibilní, ale mohou také souviset s reakcí organismu pacienta, a proto je důležité ověřit laboratorní testy na dárci i na příjemci, aby se ověřila kompatibilita. a možnost reakcí. Také vím, k čemu slouží a jak se provádí biopsie kostní dřeně.